Декларація за останній звітний період 2018 року: особливості перерахунку ПДВ

Офіс великих платників нагадує, що річний перерахунок ПДВ  є завершальною річною процедурою для платників ПДВ та проводиться відповідно до ст. 199.4 ПКУ, якщо у звітному році платник ПДВ:

— здійснював операції, як оподатковувані ПДВ за ставками 0%, 7%, 20%, так і неоподатковувані ПДВ;

— використовував придбані (виготовлені) товари (послуги) або необоротні активи частково в операціях, що оподатковуються ПДВ, а частково в операціях, що не оподатковуються ПДВ.

Такі платники ПДВ повинні протягом року нараховувати податкові зобов’язання виходячи з долі використання товарів (послуг), необоротних активів у неоподатковуваних ПДВ операціях, яку було розраховано за наслідками минулого року (або звітного періоду, в якому вперше почали здійснюватись як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ операції).

За наслідками року таким платникам ПДВ необхідно:

— перерахувати долю використання вже за наслідками цього року;

— відкоригувати суму податкових зобов’язань, нарахованих у поточному році, виходячи вже з нового розміру долі використання;

— відобразити результати перерахунку в декларації з ПДВ за останній звітний період року та в бухгалтерському обліку.     

Перерахунок ПДВ не робиться, якщо в звітному році платник ПДВ:

— здійснював або тільки оподатковувані постачання товарів (послуг), або тільки  постачання, які не оподатковуються ПДВ;

— здійснював як оподатковувані, так і неоподатковувані ПДВ постачання, але не використовував у них одночасно придбані товари (послуги) та необоротні активи. Тобто не використовував одні й ті ж товари (послуги, необоротні активи) частково в оподатковуваних постачаннях, а частково – в постачаннях, які не оподатковуються ПДВ.     

 Також перерахунок не проводиться при здійсненні таких операцій, як:

— реорганізація (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб згідно з ст. 196.1.7 ПКУ;

— постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів тощо;

— постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету (ст. 197.1.28.ПКУ);

— постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги (ст. 197.11 ПКУ);

— надання телекомунікаційних послуг оператором телекомунікацій у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі (ст. 197.24 ПКУ).

— постачання товарів платником ПДВ - боржником для погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого на підставі ст.6  Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"від 14.05.1992 р. № 2343-XII (п. 46 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Звертаємо увагу на те, що перерахунок проводиться лише по тих необоротних активах, які були придбані до 01.07.2015 р. та використовуються частково у неоподатковуваних,  а частково в оподатковуваних ПДВ операціях (п. 42 підрозд.2 розд. ХХ ПКУ). Перерахунок по таких необоротних активах здійснюється за наслідками одного, двох, трьох календарних років, наступних за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію).  Результати перерахунку по таких необоротних активах відображаються в таблиці 3 додатку 7 до Декларації з ПДВ.

Перерахунок по необоротним активам, придбаним після 01.07.2015 р., не робиться. По них перераховуються умовні податкові зобов’язання, нараховані згідно з ст. 199.1 ПКУ, в таблиці 2 додатку 7 до Декларації з ПДВ, але тільки за наслідками року їх придбання або зміни напрямку використання.

В декларації за останній звітний період 2018 р. (грудень або IV квартал) результати річного перерахунку ПДВ відображаються незалежно від факту реєстрації РК в ЕРПН наступним чином

-коригування податкових зобов’язань – в рядках 4.1 та 4.2 декларації (відповідно до ставки) зі знаком «-» або «+» та в спеціальному рядку таблиці 1 додатку 1;

-коригування податкового кредиту, який було сформовано по необоротних активах, придбаних до 01.07.15 – в рядку 15.

По материалам Офіс ВПП ДФС

1000 Осталось символов