Атестація робочого місця

Питання

Відповідь

Нормативна база

1. Які підприємства зобов’язані проводити

Підприємства, незалежно від форм власності, де  технологічний  процес, обладнання, сировина та матеріали  є  джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 (далі – Порядок № 442)

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

ст. 13 ЗУ «Про охорону праці»

2. Що таке атестація робочих місць за умовами праці

це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992р.  № 41

3. Хто несе відповідальність

Керівник підприємства

п.4. Порядку № 442

ст. 13 ЗУ «Про охорону праці»

4. Ким проводиться атестація

Атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємствуДо проведення  атестації  можуть  залучатися  проектні  та науково-дослідні організації, профспілки, територіальні органи Держпраці.

п.4,5 Порядку № 442

5. Строки проведення

Строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років.

п.4 Порядку № 442

6. Мета оцінки умов праці

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 08.04.2014  № 248

7. Ризики для підприємств, що не проводять атестацію

- загроза потенційного трудового спору, оскільки будь-який працівник може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального й морального збитку, а не проведення атестації буде доводом провини роботодавця;

- загроза потенційного травмування на робочому місці, що може призвести до кримінальної відповідальності керівника підприємства та тимчасового зупинення дії підприємства;

- існування потенційного трудового спору, оскільки працівники не зможуть оформити пенсію за віком на пільгових умовах, що буде створювати підстави для звернення в суд;

- деякі підприємства не проводять атестацію, але компенсують працівникам вплив шкідливих чинників, у таких підприємств під час перевірки можуть виникнути ускладнення щодо правомірності таких виплат, а також проблеми з їх оподаткуванням.

8. Відповідаль-ність  за НЕпроведення

1.     фінансові санкції за порушення інших вимог трудового законодавства – штраф у розмірі мінімальної заробітної плати;

2.     адміністративні санкції за непроведення атестації та порушення терміну проведення атестації робочих місць і порядку її проведення – штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів у розмірі 510 – 1700 грн, а в разі повторного притягнення за порушення – 1700 – 5100 грн;

3.     кримінальна відповідальність:

- шкода здоров’ю потерпілого – штраф у розмірі 1700 – 3400 грн. чи виправні роботи до 2-х років, або обмеження волі на той самий строк;

- загибель людей або інші тяжкі наслідки – виправні роботи до 2-х років або обмеження волі до 5 років. Міра покарання залежить від тяжкості.

-КЗпП. Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю;

- Кодексу України про адміністративні правопорушення. П. 1 статті 41 «…порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств»

- Кримінальний кодекс України. Стаття 271

9. Чим регла-ментується встановлення  класів шкідли-вих  умов  праці

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА  «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014  № 248

10. Які пільги і компенсації застосовують

1. Пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;2. Щорічні  додаткові відпустки за роботу із
шкідливими  і важкими умовами праці
3.Право на скорочену тривалість  робочого  тижня4. Підвищена оплата праці, пільги  та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці5. Безкоштовна видача молока та інших рівноцінних харчових продуктів6. Безкоштовна видача лікувально-профілактичного харчування
1.ЗУ "Про  пенсійне забезпечення"ст.132. ЗУ "Про відпустки" ст.73. Постанова Кабміну від 21 лютого 2001 р. N 1634. «Типове положення про оцінку умов праці …», затв. Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 № 387/22–785. КЗпП, ст.166 та ЗУ «Про охорону праці», ст.76. Перелік, затверджений Постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П–1

11. Списки та Переліки, які застосовуються при визначенні пільг та компенсацій

І.

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;  

Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Отже, якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця.

ІІ.

Список виробництв,  цехів,  професій і посад із  шкідливими   і   важкими   умовами   праці,   зайнятість працівників на  роботах  в  яких  дає  право  на щорічну додаткову відпустку,

ІІІ.

Перелік виробництв,  цехів, професій і посад із шкідливими  умовами  праці,  що дає право на скорочену тривалість робочого тижня

ІV

Переліків робіт із особливо  шкідливими  і  особливо  важкими та шкідливими і важкими умовами  праці,  на яких встановлюється підвищена оплата праці. Провадяться на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевими переліками робіт у відсотках до тарифної ставки (окладу)

І. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461

П.2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58ІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 ІІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163

ІV. Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 № 387/22–78

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2-78400-86

КЗпПУ, ст.100

12. Який орган контролю

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць та правильністю  застосування пільг і компенсацій покладається на Держпраці

п.11 Порядку № 442

13. Куди звертатися при замовленні пакету документів

1.    м. Мелітополь, Світлана Іванівна (068 0690040), м.Запоріжжя, Анатолій Миколайович (0984763983) - представники Комунальної установи «Запорізький обласний центр охорони праці». Установа  має Свідоцтво про проходження атестації.2.    м.Київ, Олександр (0997218887), http://mozconsultt.com.ua/index.php/atestatsiya-robochikh-mists-za-umov-pratsi

Документи, які отримує замовник:

1. Карта умов праці з розрахунком пільг та компенсацій.

2. Фотографія робочого дня.

3. Протоколи дослідження шкідливих факторів виробничого середовища.

4. Розрахунок пільг та компенсацій:

А) додаткових днів до відпустки; Б) відсотків доплат.

       

Додаток 1

Зразок оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка»

НАКАЗ 16

16.01.2018                                                                                                                                                                                                                                           м. Київ                                                      

Про проведення атестації
робочих місць за умовами праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 №442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 №41, для організації та проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці, з метою регулювання відносин між Товариством і працівниками щодо реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах праці

НАКАЗУЮ:

1.Створити атестаційну комісію у складі:

Голова комісії — Петренко Микола Іванович, директор технічний;

Секретар комісії — Гринченко Тамара Вікторівна, інспектор з кадрів;

Члени комісії:

Вернигора Олексій Миколайович, начальник відділу організації праці та заробітної плати;

Тищенко Петро Петрович, інженер з охорони праці;

Самойленко Іван Дмитрович, уповноважений представник трудового колективу.

2.Атестаційній комісії, керуючись нормативно-правовими актами з питань атестації робочих місць, організувати та провести до 20.02.2018 атестацію робочих місць за умовами праці.

3.Голові атестаційної комісії визначитися з атестованою у встановленому порядку лабораторією, що проводитиме гігієнічні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, та укласти з нею договір до 20.01.2018.

4.Контроль за своєчасним і якісним проведенням атестації робочих місць за умовами праці залишаю за собою.

Директор                                             Головатий                                     П.У. Головатий

Із наказом ознайомлені:

Підпис              ПІБ      дата

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Ромашка»

Головатий           П. У. Головатий, 15.05.2018

ПЕРЕЛІК

робочих місць, що підлягають атестації

№ з/п

Назва професії (посади), код КП

Номер робочого місця

Кількість робочих місць

Кількість працівників, зайнятих на робочому місці

Цех, структурний підрозділ

Шкідливі фактори, що діють на робочому місці

Наявність професії у Списках

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Слюсар із ремонту автомобілів, 7231

02, 03

2

1

Автотранспортна служба

Хімічні фактори, шум, мікроклімат, важкість праці, робоча поза

Постанова № 1290*, розд. ХХХІІІ, поз. 185

Голова атестаційної комісії                                  Петренко                    М. І. Петренко

СХВАЛЕНО протокол засідання атестаційної комісії

ТОВ «Ромашка», 14.05.2018 № 3

                          Зразок  Протоколу засідання атестаційної комісії щодо ухвалення

Переліку робочих місць, що підлягають атестації

ТОВ «Ромашка»

ПРОТОКОЛ

15.05.2018№ 3

м. Київ

Засідання атестаційної комісії

Голова — Петренко М. І.

Секретар — Тищенко П. П.

Присутні (члени атестаційної комісії): Білик К. М., Вернигора О. М., Галушка П. В., Гринчак Т. В., Круть В. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Ухвалення Переліку робочих місць, що підлягають атестації.

СЛУХАЛИ:

Тищенко П. П. доповів про умови праці на робочих місцях, що підлягають атестації: зібралий вивчили повну інформацію про шкідливі фактори на робочих місцях; обстежили робочі місця на відповідність виробничого обладнання, технологічного процесу й інструменту вимогам із охорони праці та здійснили необхідні заходи, щоб усунути виявлені порушення. Зокрема, на штампувальній дільниці цеху № 3 не було належного заземлення електрообладнання (порушення усунули).

ВИСТУПИЛИ:

  1. Круть В. І. зазначив, що робочі місця у запропонованому Переліку — це робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, сировина й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
  2. Гринчак Т. В. повідомила, що Перелік містить усі робочі місця працівників, які мають право хоча б на одну з пільг і компенсацій, передбачених законодавством за роботу із шкідливими умовами праці. Назви професій (посад) працівників відповідають фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій та Спискам № 1 і № 2, за якими визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах. За пропозиціями атестаційної комісії кадрова служба на підставі наказу керівника підприємства внесла відповідні зміни до трудових книжок працівників, професії (посади) яких не відповідали Класифікатору професій, та ознайомила працівників із цими змінами під підписи в особових картках.
  3. Білик К. М. повідомив, що роз’яснювальну роботу з працівниками про необхідність провести атестацію робочих місць за умовами праці провели. Працівників попередили, що від результатів цієї атестації залежить розмір пільг і компенсацій, які можуть відрізнятися порівняно з результатами попередньої атестації.

ВИРІШИЛИ:

Ухвалити Перелік робочих місць, що підлягають атестації, та затвердити його у керівника підприємства.

Додаток: Перелік робочих місць, що підлягають атестації, на 12 арк.

Голова                                                           Петренко                           М. І. Петренко

*Постанова № 1290 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, якою затвердили Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці.

768 4

1000 Осталось символов