ФОП и расчетный счет: вопросы использования

ГУ ДФС в Ровенской области http://rv.sfs.gov.ua/

Можно ли для предпринимательской деятельности использовать текущий счет, открытый на физическое лицо?

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/346244.html

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі, …зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (абзац другий п.1.14 глави 1 Інструкції №492 от 12.11.2003г.).

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.7 глави 7 Інструкції).

За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.8 глави 7 Інструкції).

Включаются ли в доход ФОПа собственные средства, внесенные им на предпринимательский расчетный счет?

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345494.html

…власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.

ЗІР, 104.04

Чи може ФОП використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?

 Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

1000 Осталось символов