График документооборота

Додаток №1

до наказу №__ від ______________________

«Про облікову політику»

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБІГУ ТОВ «ХХХ»

Назва

документа

Створення документа

Перевірка, передача документа

Обробка документа

відповідальний за створення і оформлення

термін виконання

відповідальний за перевірку

відповідальний за передачу

порядок і термін передачі

куди, кому

виконавець

термін виконання

1. Придбання запчастин і інших ТМЦ

Договір і специфікація

Постачальник або Юрист 

Перед придбанням

Юрист

Юрист

Після перевірки

Директору на підпис

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Рахунок-фактура

Постачальник

При кожному придбанні

Менеджер з постачання

Менеджер з постачання

В день отримання

Директору на погодження оплати

Бухгалтер розрахункового відділу

У строки, вказані директором

Накладна

Постачальник

При кожному придбанні

Менеджер з постачання

Менеджер з постачання

В день отримання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Податкова накладна (в електронному вигляді)

Постачальник

При кожному придбанні

(якщо має бути виписана)

Бухгалтер з обліку ПДВ

-

-

Бухгалтер з обліку ПДВ

 Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

Довіреність (при придбанні з оплатою по банку, на вимогу постачальника)

Бухгалтер-матеріаліст

На вимогу Менеджера з постачання

Головний бухгалтер

Довірена особа

В строки, вказані в довіреності

Постачальник

-

-

Товарний (фіскальний) чек, квитанція  ПКО

Постачальник (при придбанні за готівку)

В момент придбання і оплати за готівку (не пізніше наступного дня після авансу (п.19 розділу II Полож.№148))

Підзвітна особа

Підзвітна особа

Разом з авансовим звітом, не пізніше 5-ти банківських днів після закупівлі (абз.1 п.3 Порядку №841)

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Накладна на внутрішнє переміщення (на склад)

Матеріально-відповідальна особа (МВО) (Зав.складом )

При прийнятті ТМЦ від підзвітної особи (яка закупила)

МВО (Зав.складом)

МВО (Зав.складом)

При прийнятті ТМЦ від підзвітної особи

1 екз. - підзвітній особі

МВО (Зав.складом)

В день виписки

2. Списання запчастин

Дефектний акт

Водій

При виявленні поломки техніки

Інженер-механік

Водій

В день складання

МОЛ (Зав.складом) (для видачі необхідних запчастин)

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання (разом з актом списання)

Накладна на внутрішнє переміщення (зі складу до підзвітної особи)

МВО (Зав.складом)

При передачі  підзвітній особі (водієві тощо)

МВО (Зав.складом)

МВО (Зав.складом)

При передачі підзвітній особі

1 екз. - підзвітній особі

МВО (Зав.складом)

В день виписки

Акт списання

Інвентаризаційна комісія (інженер-механік, бухгалтер-матеріаліст, інші члени), МВО і водій

В день використання запчастин (ремонту)

Голова інвентаризаційної комісії

Водій

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання (разом з дефектним актом)

Матеріальний звіт по складу

МВО (Зав.складом)

1-е число наступного місяця

МВО (Зав.складом)

МВО (Зав.складом)

2-е число наступного місяця

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

Перевірка до 5-го числа і повернення зав.складом

3. Списання палива

Подорожній лист

Диспетчер (Завідувач гаражем)  за підписами:

- Водія;

- Механіка;

- Заправника.

В день використання транспорту і техніки (після прибуття)

Бухгалтер-матеріаліст

Водій

Не пізніше наступного робочого дня

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

(обрах.км, витрачання палива, складання акту списання)

В день отримання від водія

Акт списання

Інвентаризаційна комісія (інженер-механік, бухгалтер-матеріаліст, інші члени), МВО і водій

В останній день місяця

Головний бухгалтер

Водій

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

1-е число наступного місяця (групування разом з подорожніми листами, облік)

4. Рух основних засобів

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Інвентаризаційна комісія

При введенні в експлуатацію

Головний бухгалтер

Голова комісії

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

(інвент.картка, тех..паспорт, облік в 1С)

В день отримання

Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-6)

Бухгалтер-матеріаліст

При введенні в експлуатацію і протягом строку експлуатації

Головний бухгалтер

-

-

-

-

-

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1)

Інвентаризаційна комісія

При внутрішньому переміщенні, в момент приймання або передачі

Головний бухгалтер

Голова комісії

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ОЗ-2)

Мат.відп.особа

При прийнятті з ремонту

Головний бухгалтер

Мат.відп.особа

В день прийняття

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Акт на списання основних засобів (ОЗ-3)

Інвентаризаційна комісія

При списанні

Головний бухгалтер

Голова комісії

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Акт на списання автотранспортних засобів (ОЗ-4)

Інвентаризаційна комісія

При списанні

Головний бухгалтер

Голова комісії

В день складання

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

5. Реалізація товарів

Договір і специфікація

Юрист (або Покупець)

Перед реалізацією

Юрист

Юрист

Після перевірки

Директору на підпис

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Рахунок-фактура

Менеджер зі збуту

При кожній реалізації

Менеджер зі збуту

Менеджер зі збуту

В день виписки, після надання Покупцю

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Накладна на реалізацію

Менеджер зі збуту

При відвантаженні Покупцю

МВО (Зав.складом)

Менеджер зі збуту

В день виписки

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання

Податкова накладна (в електронному вигляді)

Бухгалтер з обліку ПДВ

За правилами ПКУ

Головний бухгалтер

Бухгалтер з обліку ПДВ

Реєстрація в ЄРПН у строки згідно ПКУ

Покупцю

Бухгалтер з обліку ПДВ

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

Довіреність (при реалізації з оплатою по банку)

Покупець

При кожному відвантаженні

МВО (Зав.складом)

МВО (Зав.складом)

В день реалізації

Бухгалтер-матеріаліст

Бухгалтер-матеріаліст

В день отримання (групування з накладними)

6. Розрахунки з оплати праці

Табель обліку використання робочого часу

Працівник відділу кадрів, керівники відділів, служб

Щодня, в робочі дні

Головний бухгалтер

Працівник відділу кадрів

Щомісячно до 15 і 30 (31) числа місяця

Бухгалтер розрахункового відділу

Бухгалтер розрахункового відділу

Щомісячно до 15 і 30 (31) числа місяця

Накази стосовно кадрів (прийняття, звільнення, преміювання, відрядження тощо)

Працівник відділу кадрів

За розпорядженням директора

Головний бухгалтер

Працівник відділу кадрів

В день складання

Бухгалтер розрахункового відділу

Бухгалтер розрахункового відділу

В день отримання

Розрахунково-платіжна відомість, розрахунки відпускних, лікарняних

Бухгалтер розрахункового відділу

Щомісячно до 15 і 30 (31) числа місяця

Головний бухгалтер

Бухгалтер розрахункового відділу

Щомісячно до 15 і 30 (31) числа місяця

Касир

Касир

У день виплати зарплати

1000 Осталось символов