Извлечение из Приказа об учетной политике

У разі придбання працівником товарів для потреб підприємства за власні кошти, використання власних коштів у відрядженні за усною домовленістю між працівником та керівником підприємства (відповідно до гл. 68 «Доручення» Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), або без доручення керівництва підприємства, але  виключно в майнових інтересах підприємства (відповідно до ст.. 1158 – 1160 ЦКУ) вважати теке, придбанням від імені підприємства виключно для вирішення виробничих (господарських) питань підприємства.

В цьому випадку працівник зобов’язаний подати до закінчення п'ятого банківського дня (Примечание. Вы можете установить другой срок подачи Отчета), що настає за днем, у якому працівник завершує виконання окремої цивільно-правової дії або завершує відрядження звіт за формою, встановленою для Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, а також підтверджувальні документи понесених витрат.

Відповідно до поданого Звіту підприємство повинно відшкодувати витрати, понесені працівником на господарські потреби підприємства або у відрядженні.

1000 Осталось символов