КУРО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, НО КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Обращаем внимание!

Не смотря на внесенные изменения в Порядок регистрации и ведения РК и КУРО, утв.Приказом Минфина от 20.09.2018г. №773, которые вступили в силу 1 октября 2018г., в частности, об отмене обязанности подклеивания z-отчетов в КУРО, о праве отказаться от ведения КУРО, практика на сегодняшний день такова:

- зарегистрировать в ДФС РРО без регистрации КУРО нет возможности;

- в Положение о ведении кассовых операций соответствующие изменения не внесены и по сей день оприходованием наличности для субъекта, использующего РРО является:

п.11 раздела ІІ Положения №148

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Суб'єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;

3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

1000 Осталось символов