МЕДОСМОТРЫ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

КЗоТ

Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

НКУ

Стаття 165.Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1.19. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

  1. Какие виды медосмотра освобождены от НДФЛ?

Аналитики

Мнение ДФС

Все виды обязательных медосмотров (и по ЗУ №1645, и по ст.169 КЗоТа и ст.17 ЗУ «Про охорону праці») освобождены от НДФЛ - т.к. фраза «в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб"…» может говорить о том, что перечень не исчерпывающий (хотя эти расходы не «допомога», как указано в начале пункта….)

ДФС считает, что только обязательные медосмотры по ЗУ  "Про захист населення від інфекційних хвороб" и включенные в Перечень №559 освобождены от НДФЛ. Все прочие медосмотры – дополнительное благо.

Письмо ДФСУ от 14.04.2017 г. N 8055/6/99-99-13-02-03-15

Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку - працівника витрати роботодавця на обов'язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом N 1645 у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

ИНК ДФС от 22.12.2017г. №3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

….Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 (далі - Перелік).

Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку - працівника витрати роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд такого працівника згідно із Законом N 1645-ІІІ у разі дотримання вимог підп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.   Згідно із Довідником ознак доходів, … зазначений дохід відображається податковим агентом (роботодавцем) під ознакою доходу "143".

Враховуючи викладене, у разі якщо за рахунок коштів юридичної особи (роботодавця) проводиться медичний огляд фізичних осіб (працівників), які не зазначені у Переліку, то вартість такого огляду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників як додаткове благо і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, відображається податковим агентом (роботодавцем) у податковому розрахунку ф. N 1ДФ під ознакою доходу "126".

  1. Если сотрудник сам оплатит, а предприятие ему компенсирует предварительный (перед приемом на работу) медосмотр?

ЗИР, 103.04. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО, якщо ЮО (роботодавець) відшкодовує ФО (працівнику) оплачену нею вартість попереднього профілактичного медичного огляду до працевлаштування у роботодавця? Відповідь:

Якщо юридичною особою (роботодавцем) за рахунок власних коштів відшкодовується фізичній особі (працівнику) вартість попереднього профілактичного медичного огляду, оплаченого нею до працевлаштування у роботодавця, то сума такого відшкодування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

При цьому не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (працівника) витрати роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такої фізичної особи, якщо перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам підпадають під дію Закону України від 06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб».

1000 Осталось символов