Неполное рабочее время

Неполное рабочее время может быть установлено как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя.

 1. Неполное рабочее время по инициативе работника

Статья 56 КЗоТ Украины регулирует  установление неполного рабочего времени по инициативе работника.

Основаниезаявление работника и согласие работодателя.

Исключение: Является обязательным по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или  ребенка – инвалида, в том числе находящихся под ее опекой, женщины, осуществляющей уход за больным членом семьи согласно медицинского заключения.  Эта норма также распространяется на отцов, воспитывающих детей без матери, либо  опекунов детей, а также если мать длительное время находится на лечении.

Образец заявления №1

Директору ТОВ «ХХХ»

Варламову И.И.

Зіміної Ганни Петрівни

мешкаю  за адресою : м.Мелітополь, ……

ЗАЯВА

Відповідно до статті 56 КЗпП України та враховуючи, що я маю дитину  Зіміну Катерину Іванівну, віком 10 років (копія свідоцтва про народження дитини надається), прошу встановити мені неповний  робочий день з 9.00 до 16.00 годин на посаді головного бухгалтера , починаючи з 03 квітня 2018 року.

Додаток: за текстом, на 1 арк.

02 квітня 2018 року     _______________________ підпис

Образец приказа №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ»

НАКАЗ №_________

м.Мелітополь                                                                                                                        02 квітня 2018 року

            Відповідно до ст..56 КЗпП України, а також враховуючи заяву Зіміної Ганни Петрівни від 02 квітня 2018 року щодо встановлення неповного робочого часу у зв’язку з наявністю дитини віком до 14 років , -- НАКАЗУЮ:

1.      Встановити головному бухгалтеру Зіміній Г.П. неповний робочий час (шляхом зменшення робочого дня) з 9.00 до 16.00 з понеділка по п’ятницю  з 03 квітня 2018 року ( або якщо Працівник не просить конкретної дати – з моменту видання наказу) і до досягнення дитиною 14 років ( до __________).

2.      Нарахування заробітної плати Зіміної Г.П. здійснювати  пропорційно відпрацьованому часу.

3.      Контроль за виконанням наказу покладаю на начальника відділу кадрів Петрову С.Т.

Директор ТОВ «ХХХ»                     _______________________

З наказом ознайомлена.

Зауваження та заперечення відсутні ________________________Зіміна Г.П.

 1. Неполное рабочее время может устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии по инициативе работника (при этом в трудовой договор должны вноситься изменения путем подачи работником соответствующего заявления и издания приказа об установлении неполного рабочего времени).

Оплата при выполнении работы на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально  отработанному времени или зависит от выработки (отличие от сокращенного рабочего времени).

Образец заявления №2

Директору ТОВ «ХХХ»

Іванову Г.П.

Семенченко П.А.

мешкаю за адресою: __________

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене столяром 3 розряду до господарського відділу з неповним робочим днем ( 4 години на день з 8.00 до 12.00) з окладом згідно зі штатним розписом з  13.02.2018 року.

«___»__________                                        ___________________ підпис

Образец приказа №2

ТОВ «ХХХ»

НАКАЗ №___

м.Мелітополь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12.02.2018 року

Про прийом на роботу в режимі

неповного робочого дня

Прийняти Семенченка Петра Андрійовича столяром 3 розряду до господарського відділу з неповним робочим днем (4 години на день з 8.00 до 12.00) з окладом згідно зі штатним розписом з 13.02.2018 року.

Підстава:  заява Семенченка П.А.

Директор ТОВ ______________________________________

З наказом  ознайомлений: __________________Семенченко

 1. Неполное рабочее время может устанавливаться путем:

- уменьшения продолжительности ежедневной работы,

- уменьшения количества дней работы в течение  недели или

- одновременного уменьшения количества  часов в течение дня и количества рабочих дней в течение недели.

Образец приказа №3

ТОВ «ХХХ»

НАКАЗ №___

м.Мелітополь                                                                                                                           «___»____________

Про встановлення неповного робочого тижня

Установити Зайцевій В.А., касиру відділу бухгалтерії, режим неповного робочого тижня з робочими днями понеділок, середа, п’ятниця , з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу, з  15.08.2018 року.

Підстава: заява Зайцевої В.А.

Директор ТОВ ХХХ                   ____________________

З наказом ознайомлена : ________________Зайцева В.А.

 1. Неполное рабочее время может устанавливаться на определенное время (определенный срок) или без ограничения сроком.

Если без ограничения сроком, то работодатель не лишен права изменить продолжительность неполного рабочего времени или заменить его на полное при условии, что на предприятии проводятся изменения в организации производства и труда, с соблюдением процедуры, предусмотренной ч.3 ст.32 КЗоТ Украины (предупредив за 2 месяца).

 1. Инициатор неполного рабочего времени - работодатель

Работодатель имеет право на установление неполного  рабочего времени без согласия работника. При этом  должна соблюдаться процедура изменения существенных условий труда, предусмотренная частью 3 ст.32 КЗоТ Украины.

Изменять существенные условия труда работодатель может только при налички изменений в организации производства и труда: принятие работодателем решения о переводе всего предприятия, отдельных его структурных подразделений и категорий работников на неполное рабочее время, если это обусловлено конъюнктурой рынка или другими обстоятельствами, которые не позволяют использовать труд работников в течение полного рабочего времени.

Например, внедрение бригадной формы организации труда вместо  индивидуальной и, наоборот, внедрение передовых методов и технологий, рационализация рабочих мест и т.д.

Шаги:

 1. Согласование решения об установлении неполного рабочего времени с первичной профсоюзной организацией (пункт 4 ч.1 ст.247 КЗоТ), если имеется на предприятии.
 2. Издание приказа об установлении неполного рабочего времени в связи с изменениями в организации производства и труда (согласие работника не требуется в соответствии с ч.3 ст.32 КЗоТ)
 3. Предупредить работника об установлении неполного рабочего времени не позднее чем за 2 месяца (ст..32, 103 КЗоТ)
 4. Внести соответствующие изменения в Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, регулирующие вопросы продолжительности рабочего времени работников.
 5. Перед установлением неполного рабочего времени получить от работников согласие или отказ от продолжения работы в новых условиях труда (оформляется распиской или письменным согласием (отказом) на продолжение работы в новых условиях труда).
 6. Издать приказ об установлении неполного рабочего времени работникам, которые согласились на работу в новых условиях. Ознакомить их с приказом.
 7. Издать приказ о прекращении трудовых договоров на основании п.6 ст.36 КЗоТ с работниками, которые отказались работать на новых условиях.

                                                                                               Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ»

                                                                                                                                       НАКАЗ №__

м.Мелітополь                                                                                                                                                                                                                                                                 20.02.2018 року

 Про встановлення неповного

 робочого  тижня.

     У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці на підприємстві на підставі ч.3 ст.32 КЗпП України -

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01.05.2018 року всім працівникам товариства режим неповного робочого тижня з робочими днями: понеділок, вівторок, середа.

2. Начальнику відділу кадрів Андрієвій Г.П. :

2.1. Повідомити персонально працівників товариства про майбутні зміни істотних умов праці відповідно до чинного законодавства до 27.02.2018 року.

2.2. Ознайомити працівників з гарантіями, що надаються чинним трудовим законодавством у зв’язку з встановленням режиму неповного робочого часу, до 27.02.2018року.

2.3. Підготувати проекти наказів про встановлення неповного робочого тижня працівникам, що надали згоду на роботу в нових умовах праці , і про припинення трудових договорів на підставі п.6 ст.36 КЗпП з тими працівниками, які не дали такої згоди, до 29.04.2018 року.

3. Працівникам товариства надати керівникам структурних підрозділів заяви про згоду працювати в режимі неповного робочого тижня або про відмову від роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці протягом  двох місяців з дня отримання відповідного повідомлення.

4. Керівникам структурних підрозділів:

4.1. Довести текст цього наказу до відома працівників структурного підрозділу.

4.2. Зібрати та передати до відділу кадрів заяви працівників про згоду або відмову від роботи в режимі неповного робочого тижня до  28.04.2018 року.

5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ __________________________

                                                                    ТОВ «ХХХ»

                                                         Столяру 3 розряду

                                                                     Вовку О.М.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про встановлення режиму неповного робочого тижня

                                                                м.Мелітополь                                                                  №5                                                                                                                                                                     20.02.2018 року

Шановний Олегу Митрофановичу!

У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці в ТОВ «ХХХ» прийнято рішення про встановлення з 1 травня 2018 року режиму неповного робочого тижня. Відповідно до наказу директора ТОВ від 20.02.2018 року №___ з 1 травня 2018 року робота на підприємстві здійснюватиметься 3 дні на тиждень ( понеділок, вівторок, середа) з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Просимо Вас протягом двох місяців з дня отримання цього повідомлення надати керівнику свого структурного підрозділу заяву про згоду або відмову продовжувати роботу в нових умовах праці.

Повідомляємо Вас, що відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці є підставою для звільнення   на підставі п.6 ст.36 КЗпП. Звільнення на цій підставі дає Вам право на отримання вихідної допомоги в розмірі  одного середньомісячного заробітку на підставі ст..44 КЗпП України.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет  ограничения объема трудовых прав работника, например, сокращения продолжительности  его основного отпуска или  установления дополнительных оснований для расторжения трудового договора с работником.

1000 Осталось символов