Неправильное название должности: ответственность

Письмо Гоструда от 24.09.2018г. № 4501/4/4.3-зв-18

п.2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58

У графі 3 пишеться: "Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво" із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у "Класифікаторі професій", тощо.

При проведении инспекционных посещений (невыездных инспекций) инспектор труда может исследовать вопрос о внесении в трудовую книжку сведения о работе (ч. 4 ст. 48 КЗоТ), в том числе соблюдения п. 2.14 Инструкции.

О наложении на работодателей штрафов за нарушение требований п. 2.14 Инструкции (ч. 4 ст. 48 КЗоТ) сообщаем, что ответственность за нарушение законодательства о труде предусмотрена, в частности, абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗоТ - в виде штрафа в размере минимальной заработной платы.

1000 Осталось символов