Новые требования к работе за компьютером

Наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 року №207 затверджені Вимоги щодо безпеки та захисту здоров`я працівників під час роботи з екранними пристроями, які передбачають мінімальні вимоги до безпеки робочого місця, екранних пристроїв та правильності їх облаштування.

п.7 Розділу І Вимог : Роботодавець зобов’язаний за необхідністю проводити лабораторні дослідження умов праці з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, (виявлення ризиків, пов’язаних із погіршенням  зору, порушенням фізичного стану, стресом) та заходів щодо усунення виявлених ризиків.

п.6 Розділу ІІ Вимог: Роботодавець має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій , затвердженого наказом МОЗ 21.05.2007 року №246.

ст.5 Закону «Про охорону праці»: під час укладання трудового договору Роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров`я та про права на пільги та компенсації.

Працівнику не можна пропонувати роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров`я.

1000 Осталось символов