Обложение доходов нерезидента и додаток ПН

Вопрос: нужно ли подавать додаток ПН к декларации по налогу на прибыль, если налог с доходов нерезидента предприятие не удерживало (есть легализованная справка и с этим государством заключен договор об избежании двойного налогообложения)?

ЗИР, 102.23.02 Чи потрібно подавати додаток(ки) ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо відповідно до норм міжнародного договору доходи нерезидента із джерелом їх походження з України звільняються від оподаткування?

Платники податку - резиденти і постійні представництва в Україні, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зокрема і доходу, звільненого від оподаткування згідно норм міжнародного договору, повинні заповнювати по кожному нерезиденту, якому виплачуються такі доходи, додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), та подавати його (їх) до контролюючих органів разом із Декларацією

ЗИР:102.23.02. Можно ли отражать в приложении ПН информацию о нерезиденте на иностранном языке? 

В Приложении ПН Декларации о налоге на прибыль указываются сведения о нерезиденте, в частности «Полное наименование нерезидента», «Местоположение нерезидента».

Если в соглашении с нерезидентом осуществлен перевод на украинский язык сведений о нерезиденте, в частности, его «Полное наименование нерезидента» и «Местонахождение нерезидента» в Приложении ПН к декларации эти реквизиты указываются на украинском языке, а если перевод не сделан – то реквизиты заполняются на иностранном языке.

1000 Осталось символов