ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України №2630 від 26.11.2018 року

1. Введено в Україні воєнний стан із 14 годин 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 год.00 хвл. 26 грудня 2018 року.

2. Військовому командуванню разом з МВС України, іншими органами виконавчої влади,органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати, передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

3. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст..30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч.1 статті 8 Закону України « Про правовий режим воєнного стану».

4. Кабінету Міністрів України ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів воєнного режиму воєнного стану в Україні.

5. Державної службі України з надзвичайних ситуацій забезпечити ПОВНУ готовність об’єктів Єдиної державної системи цивільного захисту.

6. Обласним державним адміністраціям, органам місцевої самоврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

7. Міністерству зовнішніх зв’язків забезпечити інформацією в установленням порядку Генерального секретаря ООН … про обмеження прав і свобод людини ,громадянина , що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадські та політичні права, та про межу цих відхилень.

Конституційні права громадян, які можуть бути обмежені відповідно до Указу Президента:

Ст..30 – право на недоторканість житла

Ст..31- право на таємницю листування, телефонних розмов, іншої кореспонденції

Ст..32 - право на невтручання в особисте життя та сімейне життя, збирання та поширення конфіденційної інформації ;

Ст..33 – право на свободу пересування

Ст..34- право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів

Ст..38 – право на участь в управлінні державними справами, референдуми

Ст..39 – право на мирні зібрання

Ст..41 – право на володіння, користування і розпорядження своєю власністю

Ст..42 – право на підприємницьку діяльність

Ст..43 – право на працю

Ст..44 – право на страйк

Ст..53 – право на освіту

Заходи правового режиму, встановлені в частині 1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» , які можуть бути введені згідно Указу Президента :

1. Встановлення посиленої охорони важливих об’єктів національної економіки та

об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та введення особливого режиму їх роботи. Перелік об’єктів встановлюється КМУ.

2. Запровадження трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не забронованих підприємствами, установами, організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання оборонних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникли в період воєнного стану та залучення до суспільно-корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб збройних сил України, …правоохоронних органів, забезпечення виконання функцій національної економіки та системи життєдіяльності населення і не потребують спеціальної професійної підготовки осіб.

Зберігається за ними попереднє місце роботи (посади). Не потребує згоди тієї особи, до якої така повинність застосовується.

Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно-корисних робіт визначається КМУ.

Не можуть залучатись до суспільних робіт:

-          Діти віком до 15 років

-          Жінки,які мають дітей віком до 3 років

-          Вагітні жінки, якщо виникнення робіт може вплинути на стан їх здоров`я.

3. Використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ, організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи,проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.

4. Примусове відчуження майна приватної та комунальної власності , вилучення майна державних підприємств, державних господарських   об`єднань   для потреб держави з видачею відповідного документа встановленого зразка.

Умови – попереднє або наступне відшкодування його вартості.

5. Запровадження комендантської години ( заборона перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), встановлення режиму світломаскування .

6. Встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду , обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, рух транспортних засобів .

7. Перевірка документів у осіб, а в разі потреби – огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

8. Заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

9. Порушення у порядку встановленому чинним законодавством питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань , якщо їх діяльність направлена на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного устрою насильницьким шляхом, … посягання на права і свободи громадян, здоров`я населення.

10. Встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання на території, на якій діє воєнний стан.

11. Регулювання роботи телекомунікаційних, поліграфічних підприємств, видавництв, закладів культури та засобів масової інформації, використання місцевих радіостанцій, телецентрів, других засобів для воєнних потреб…, забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі.

12. У разі порушення вимог або невиконання заходів вилучення у підприємств, установ, організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційного обладнання, теле-, відео і аудіо-апаратури, комп’ютерів , а також у разі потрібності іншіх технічніх засобів зв’язку.

13. Забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

14.Встановлення особливого режиму у сферах виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, та інші сильнодіючі засоби. Перелік встановлюється КМУ.

15. Вилучати у підприємств навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини в матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини.

16.Зобороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку

Міністерства оборони України,СБУ змінювати місце проживання без дозволу, обмежувати проходження альтернативної ( невійськової) служби.

17.Встановлювати для фізичних та юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, складу правоохоронних органів,евакуйованого населення та розміщення військових частин.

18. Встановлювати порядок використання фонду захисних споруд.

19.Проведення евакуації населення у разі загрози.

20. Запровадження нормованого забезпечення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

21. Усунення з посад керівників за неналежне виконання обов’язків та призначення виконуючими обов’язків керівників.

22. Додаткові заходи посилення охорони державної таємниці.

23. Примусове виселення громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію.

24. Евакуація затриманих осіб (СІЗО) , розташованих у місцевостях, де ведуться бойові дії до безпечної місцевості.            

Діяльність судів в період дії воєнного стану не змінюється.

Враховуючи норми статті 67 Кримінального Кодексу України покарання за кримінальні правопорушення будуть більш жорсткими. За звичайну крадіжку замість 2 років – 5 років.

На сьогодні вже введено заборону на носіння військової форми (камуфляжу) цивільними особами в період воєнного стану.

За Законом введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність.

1000 Осталось символов