Период проверки ДФС

  1. Срок исковой давности для проверки налогов и сборов, порядок взыскания которых предусмотрен НКУ

Стаття 102.Строки давності та їх застосування

102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової деклараціїзвіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Этот срок распространяется на налог на прибыль, НДС, НДФЛ, военный сбор и другие налоги.

  1. Срок исковой давности для ЕСВ

Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

16. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

ЗІР, 136.01

Документальною перевіркою в частині правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати єдиного внеску охоплюється період з 01 січня 2011 року або період, що настає за періодом, охопленим попередньою перевіркою із зазначеного питання.

Пример №1. Предприятие, плательщик налога на прибыль, сдает декларацию по итогам года.

Плановая проверка пройдет в ноябре 2018г. (например, 20 раб.дней, с 05.11. по 30.11.2018г.).

Период, который может быть охвачен проверкой:

- 2015 год полностью – т.к. предельный срок проверки и доначисления по декларации за 2015 год – 1 марта 2019г. = 29 февраля 2016г. + 1095 дней

- 2016 и 2017 год.

Налог на прибыль за 2018г. проверить не смогут, т.к. он еще не сдан на начало проверки.

Пример №2. Условия примера №1, но рассмотрим период проверки по НДС.

Проверить на предмет НДС ДФС сможет весь 2015 год (т.к. будет проверять налог на прибыль), но доначислить обязательства по НДС и оштрафовать сможет за периоды:

- начиная с ноября 2015г. (т.к. предельный срок доначисления за октябрь 2015г. – 20 ноября 2018г. (20 ноября 2015г. + 1095 дней), а проверка на эту дату еще не закончится и ППР ДФС выставить не успеет);

- заканчивая сентябрем 2018г. (т.к. за октябрь 2018г. предприятие еще, скорей всего,  не отчитается на начало проверки (5 ноября)).

1000 Осталось символов