Реквизиты кассовых документов

Индивидуальная налоговая консультация ГУ ДФС Украины в Киевской области от 08.08.2018г. №3459/ІПК/10-36-14-06-16

Письмо НБУ от 12.06.2018 г. N 50-0007/32326

РКО на инкассацию

.. в реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.

Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача… не заповнюються.

РКО на выдачу денег по Ведомости

у роз'ясненнях, наведених у листі НБУ N 50, передбачено, що у разі якщо видатковий касовий ордер оформляється на запільну суму готівки, що видається, наприклад - по видатковій відомості працівникам підприємства, то у реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає кошти (касир).

ПКО на получение наличности из ящика РРО

у реквізиті "Прийнято від" передбачено наведення інформації про особу, від якої прийнято готівку, а у реквізиті "Підстава" зазначення підстави для оприбуткування коштів (джерело походження, наприклад, оприбуткування виторгу, надання послуг згідно з договором, повернення коштів після відрядження, наказ керівника, надходження готівки з банку тощо).

1000 Осталось символов