Тест: наше предприятие собирается заплатить предпринимателю – нерезиденту за участие в онлайн-семинаре (информационно-консультационные услуги (ИКУ)). Какие налоговые последствия возникнут в этом случае?

Наше предприятие собирается заплатить предпринимателю – нерезиденту за участие в онлайн-семинаре (информационно-консультационные услуги (ИКУ)). Какие налоговые последствия возникнут в этом случае?

А) никаких, т.к. предприниматель платит налоги в своей стране ;

Б) никаких, если  предприниматель-нерезидент предоставит справку о своем «резидентстве»;

В) выплата дохода предпринимателю-нерезиденту за ИКУ облагается:  НДФЛ – 18%, ВС – 1,5%, и НДС – 20%;

----------------

НДФЛ, ВС

МГУ ДФС - Центральный офіс з ОВП ЛИСТ від 22.04.2016 № 8990/10 / 28-10-01-3-11

Підпунктом 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Кодексу встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV НКУ для нерезидентів).

При цьому, п. 3.2 ст. 3 розділу І НКУ передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Рекомендації щодо загальних принципів застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування надано листом Державної податкової служби України від 27.12.2012 № 12744/О/71-12/12-1017.

Виплати нерезиденту за договором про надання послуг, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб згідно з положеннями статті 15 Угоди «Доходи від роботи за наймом».

Згідно з положеннями п. 2 статті 15 Угоди винагорода, що одержується резидентом Російської Федерації у зв'язку з роботою за наймом, здійснюваною в Україні, оподатковується тільки в Російській Федерації, лише у тому разі, якщо одночасно виконуються 3 умови:

 а) одержувач здійснює роботу в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 календарних дні протягом календарного року; і

 б) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України; а також

в) витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.

У випадку, що розглядається, положення п. 2 статті 15 Угоди не можуть бути застосовані, зважаючи на те, що одна з умов вже не виконується - винагорода сплачується наймачем, який є резидентом України.

 Враховуючи зазначене, доходи за договором надання послуг цивільно-правового характеру резиденту Російської Федерації, які сплачуються українською компанією, підлягають оподаткуванню в Україні.

Відповідно до пп. 170.10.3 п. 170.10 статті 170 Кодексу у разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів.

Отже, якщо фізична особа – нерезидент, який зареєстрований як фізична особа – підприємець в Російській Федерації, одержує дохід з джерелом його походження з України, згідно договору про надання послуг, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу такого нерезидента, та оподатковується податковим агентом під час нарахування та виплати за ставками визначеними ст.167 Кодексу.

При цьому, юридична особа, яка виплачує такий дохід нерезиденту зобов’язана виконати всі функції податкового агента, відповідно до норм НКУ.

 …

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 161підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема, для нерезидентів загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні та доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

----------------------------

Отражать выплату дохода в  налоговом расчете по форме 1-ДФ можно будет только после того, как нерезидент получит на территории Украины регистрационный номер (ИНН) по правилам Положения о регистрации физ.лиц в ГРФЛ плательщиков налогов, утв Приказом № 822 от  29.09.2017г

НДС

НКУ - 186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, …;

186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.

------------------------------

В данном случае получатель услуг должен составить и регистрировать НН (п 208.2 НКУ). По такой НН получатель услуг будет отражать как НО, так и НК (если налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН). База налогообложения  - стоимость, выраженную в иностранной валюте, пересчитывают в национальную валюту по курсу НБУ, действующему на дату возникновения НО (п. 190.2 НКУ). Дата  НО : либо дата списания средств с банковского счета в оплату услуг либо дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг нерезидентом, в зависимости от того, какое из событий произошло раньше ( п. 187.8 НКУ).

ЕСВ

ДФС ІПК № 2046/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 08 травня 2018

<…> у разі якщо підприємство виплачує іноземному громадянину, який не проживає в Україні, винагороду (кошти) на підставі цивільно-правової угоди, то сума такої винагороди не є базою нарахування єдиного внеску, оскільки такий іноземець відповідно до вимог чинного законодавства України не є застрахованою особою, а зазначене підприємство не є його роботодавцем — страхувальником.

-----------

Согласно ст. 10 Закона о ЕСВ иностранцы, могут стать плательщиками ЕСВ на добровольных началах.

Но, на местах контролеры приравнивают выплату дохода предпринимателю – нерезиденту к зарплате с соответствующим начислением ЕСВ.

1000 Осталось символов